zondag 29 juli 2018

Iedere dag een nieuwe uitdaging 18 tm 21


Dag 18
De opdracht
Test voorwaarden met en, of, en niet
Maak met behulp van een of meer van de functieblokken en, of, en niet een project dat wanneer aan meerdere voorwaarden is voldaan, een geheim onthult.
Mijn aanpak
De Scratchkat laat weten welk groot en welk klein dier en plant favoriet is.
Ik heb eerst een schema getekend met in de hoeken de vier woorden groot klein dier en plant en daartussen pijlen met daarop de namen olifant palmboom muis en bloem.
De keuzes maakt de gebruiker door met de muis over de grijze knoppen te bewegen. De waardes komen terecht in de lijst op item 1 en 2.
De kat zegt de waardes van de lijst
De sprite gebruikt functieblok en om te bepalen welke uiterlijken afwisselend worden getoond.
Het kostte me best wat tijd om de verschijnende planten en dieren te beheren. Ik vond het een slim plan om te gaan met een sprite met meer uiterlijken. Maar daarna werd het toch ingewikkelder omdat ik ook animatie wilde.....
mijn project
studio

Dag 19
De opdracht
Maak een project dat gebruikmaakt van de kloon functies van Scratch. Je zou bijvoorbeeld een project kunnen maken, dat een natuurlijk of door de mens gemaakt verschijnsel vertegenwoordigt.
Mijn aanpak
Het is erg warm. Laat de regen op de Scratchkat vallen. Druk op > voor een wolk en spatiebalk voor vallende druppels
Eerst een achtergrond
Dan met de groene vlag de 3 sprites (kat wolk en druppel) in de beginstand gezet.
Als de >pijl toets wordt ingedrukt gaan alle sprites bewegen
Als de spatiebalk wordt ingedrukt wordt de regendruppel gekloond en staat de kat stil.
De kat zegt COOL als een druppel op haar valt. Je hoort een druppelgeluid en dedruppel verandert in een spetter
Ze zegt “I am here” als de druppel haar mist,
mijn project
studio

Dag 20
De opdracht
Maak eerst een studio en voeg er al je projecten aan toe.
Ten tweede, kies een van jouw projecten van een vorige dag, maak er een kopie van en pas het aan. Wat zie je in het project dat baat zou hebben bij meer tijd of een frisse blik?
Mijn aanpak
Ik kies unstuck11 over signalen zenden en ontvangen. Soms zag ik projecten met de blokken op het podium als extra uitleg. Dat lukte wel meteen. De timing is discutabel: Waar kies je voor? Eerst het blok laten zien of eerst de actie? Ik heb gekozen voor het blok.
Ik maak maakte schermfoto’s van de blokken en verdeelde die over 2 sprites. Met wachtblokken bestuurde ik de timing.
mijn project
studio

Dag 21
De opdracht
Bedenk een nieuwe uitdaging en maak daar een project over
Mijn aanpak
Mijn uitdaging:
Vaak zitten we lang stil of werken we alleen met ons hoofd. Zelf bewegen en maken met je handen zijn belangrijke bronnen om te leren. Maak een project met een fysieke of analoge component. Denk aan MakeyMakey, Lego, Micro:bit, Arduino’s etc…….
Met 2 foto’s van post its en een lichtkrant Connecting mind & body Connecting the analogue & digital world animeer ik het onderwerp.
De kat legt uit wat ik bouwde: een bedankmachine van LegoWeDo1, rietjes, plakband en papier.
De machine draait heen en weer
https://www.youtube.com/watch?v=bMNrz8QCh2Q
mijn project
Twitterfoto Unstuck Scratchconferentie 2018
studio
Al mijn projecten in een studio
Alle unstuck studio’s
Hiernaast een foto van de ervaringen van de organisatrices, Karen en Paulina, zoals zij dat deelden tijdens hun Unstuck presentatie tijdens de Scratchconferentie juli 2018.
Mijn ervaringen:
Het helpt om eerst analoog zoveel mogelijk uit te werken wat je wil maken.
Kijk wat anderen hebben gemaakt, geeft richting aan wat je zelf wil maken.
Put ook uit je eigen ervaringen als je een opdracht uitwerkt.
Nieuwe uitdagingen betekent vaak ook nieuwe technieken en  je expressiemogelijkheden verruimen.
Neem genoeg pauzes. Ga analoog. Soms ging ik echt te lang door. Dan bleef ik teveel in een idee of techniek hangen. Even weg van je project, er over praten met iemand of wat anders doen...afleiding helpt. In mijn workshops houd ik op de helft van de tijd altijd een gallery-walk. We zetten onze projecten in presentatiemode en we bekijken elkaars projecten. We bespreken wat we zien en  nieuwe ideeën en werken dan verder.

zondag 22 juli 2018

Iedere dag een Scratch uitdaging 11 tm 17


Dag 12
De opdracht
Maak een project met drie verschillende scènes waar een sprite doorheen beweegt.
Mijn aanpak
3 foto’s als achtergrond
1 startfoto als voorgrond
De kat loopt en schuift en bepaalt mbv signalen de achtergrondwisselingen.
mijn project
studio

Dag 13
De opdracht
Maak een sprite die reageert wanneer de muisaanwijzer te dicht in de buurt komt. Als je de sprite een paar seconden alleen laat, moet hij reageren.
Mijn aanpak
De kat gelooft niet in het ongeluksgetal 13
En zegt dat in willekeurige zinnen, als een ‘enge’ sprite te dicht nadert..
Ik ben begonnen met een te klein getal voor de afstand van de muisaanwijzer. Het moest veel groter zijn dan ik had verwacht. Om het juiste aantal te vinden heb ik de kat in een herhaallus de afstand laten denken en toen wist ik wat wilde kiezen.
mijn project
studio

Dag 14
De opdracht
Maak een project dat gebruik maakt van de tekstblokken in de categorie Operators (d.w.z. voeg samen, letter en lengte van) voor sommige fun-woordspelingen.
Mijn aanpak
Leer wat NL woorden
Eerst elke sprite aanklikken en het woord laten zien en horen
Dan de test: Als je op de spatiebalk drukt, zegt de kat een willekeurig woord uit de lijst. De speler klikt op een sprite en hoort en ziet het bijbehorende woord en de kat zegt of het goed of fout was.
Ik gebruikte een variabele voor de test en een voeg… en … samen blok voor de ja  en nee zin.
mijn project
studio

Dag 15
De opdracht
Maak een project dat afhankelijk van de geluidsterkte verschillende achtergronden laat zien.
Mijn aanpak
De kat loopt heen en weer
Als je op de spatiebalk drukt dan verschijnt er een vliegend tapijt waar de kat op gaat liggen.
en er start een muziekje steeds harder en dan weer zachter.
De achtergrond, de wolk en de sterren reageren op de geluidsterkte.
Als de muziek is afgelopen valt de kat en gaat hij weer heen en weer lopen.
mijn project
studio

Dag 16
De opdracht
Maak een project waar de sprite vragen stelt en reageert op de antwoorden van de gebruiker
Mijn aanpak
In een lijst heb ik alle antwoorden verzameldAlle antwoorden  zet ik in de wens met het blok voeg…en…samenMet de signaal blokken voegde ik er enkele vliegende harten aan toe.
mijn project
studio

Dag 17
De opdracht
Werken met lijsten!
Maak een project waarbij de gebruiker wordt gevraagd om meerdere woorden of getallen in te typen. Sla de items op in een lijst op te slaan en doe vervolgens iets interessants met de items uit de lijst.

Mijn aanpak
De kat ontmoet willekeurig 4 vrienden
Het moeilijkste deel was om een andere vriend te zien elke keer als de spatiebalk wordt ingedrukt. Ik heb een tweede lijst gemaakt om de willekeurige nummers op te slaan. Maar dat werkt nog niet heel soepel.
mijn project
studio

maandag 16 juli 2018

Iedere dag een Scratch uitdaging 7 tm 11


Dag 7
De opdracht
Maak een project dat de pen blokken gebruikt om automatisch een patroon op het Speelveld te tekenen

Mijn aanpak
Ik wil de tekst unstuck7 als masker gebruiken. Je kunt het laten verschijnen/verdwijnen met < en >
Met de spatiebalk wis je het veld en volgt de sprite de muisaanwijzer en tekent een lijn en cirkels. De lijndikte, cirkelgrootte en kleuren worden bepaald door het blok willekeurig.
mijn project
studio

Dag 8
De opdracht
Maak met behulp van variabelen een project aan dat het aantal keren telt dat er iets gebeurt en dat reageert wanneer de telling een bepaald aantal bereikt.

Mijn aanpak
Ik wil iets doen met video sensing.
Achtergrond: In het bos waar ik iedere morgen de hond uit laat, groeit nu een prachtige zwavelzwam (ENG: sulfur mushroom Latijn: Laetiporus sulphureus)
Jammer als de zwam bedekt wordt door neervallende bladeren
Elk dwarrelend blaadje wat je tegenhoudt, verhoogt de variabele met 1.
Elk dwarrelend blaadje dat je door laat, verlaagt de variabele met 1
Als de variabele -5 of +5 is, eindigt het.:
Bij -5 klinkt er een jammergeluid
Bij 5 klinkt er triomf
Videosensing reageert erg traag……..hoe kan dat beter?
mijn project
studio

Dag 9
De opdracht
Vandaag spelen we met kleuren waarnemen.
Maak een project met de kleurblokken in de categorie Waarnemen (raak ik kleur.. en kleur… raakt kleur…)
Je kunt bijvoorbeeld een sprite bewegen op een kleurrijke achtergrond, waarbij de sprite zich anders gedraagt, afhankelijk van welke kleur het raakt, zoals in een doolhof spel.

Mijn aanpak
De voortgang van het verhaal wordt bestuurd door < en >
Een variabele haalt de zinnen op uit de lijst
De draak beweegt met de muis mee.
Als de draak over de kleding van Abby gaat en het is rood dan is Abby welkom en anders suwt de draak vuur en wordt ze helemaal rood
mijn project
studio

Dag 10
De opdracht
We gaan tijd creatief gebruiken.
Maak een project aan dat gebruik maakt van een of meer tijdsgerelateerde blokken in de categorie Waarnemen (bijv. tijdklok, zet tijdklok op nul, huidig [minuut/jaar/maand/datum/etc.], dagen sinds 2000).
Mijn aanpak
Als je op de groene vlag klikt, gaat de tijdklok op nul en houdt een variabele de tijd bij.
In de lucht hangt een zwart gat en er boven een kleine rode stip die langzaam groter wordt.
Als de rode reus het zwarte gat raakt, gaat de tijdklok op nul. De rode reus verandert in een draaikolk en verdwijnt in het zwarte gat.
De kat zegt de datum waarop je dit zag.

mijn project
studio

Dag 11
De opdracht
Wat zou je met nieuwe ogen kunnen ontdekken door de komende dagen - en vandaag, als je de signaal blokken van Scratch zou verkennen door middel van remixen?
Zoek een project dat signalen gebruikt en remix het. Je kunt bijvoorbeeld het pass-it-on project
https://scratch.mit.edu/projects/236358913 dat we zijn gestart, remixen.
Mijn aanpak
Ik kwam een uitleg in een scratchproject tegen.
Dat heb ik geremixed:
Eerst de vertaling naar NL
Nog een signaal toegevoegd.
mijn project
studio