donderdag 26 oktober 2017

Een boek over het ambacht leraar

In dit blog schrijf ik zeer onregelmatig, (want ik ben niet zo’n schrijver) over mijn ervaringen tijdens het geven van lessen en workshops.
Dit keer ben ik diep geraakt door een boek over het werk van de leraar: 
An Ethic of Excellence door Ron BergerZo positief, zo praktisch, zo vrij en zo vlot leesbaar; dat wil ik graag delen.
Ron Berger beschrijft in zijn boek met tientallen anekdotes hoe hij werkt als leraar en zijn ambacht steeds verder verfijnt door evalueren wat werkt en wat niet werkt, er diep over nadenken, patronen observeren, nieuwe dingen aanpakken. Hij schetst hoe zijn school een cultuur van uitmuntendheid heeft gecreëerd door projectgericht leren als de kern van het leerplan. Hoe ze de leerlingen inspireren om producten van hoge kwaliteit te creëren door leren reflecteren en itereren centraal te stellen. 
Zijn verhalen van zijn leerlingen laten zien hoe alle leerlingen geweldig werk kunnen produceren. Hij beschrijft het opbouwen van vertrouwen en doorzettingsvermogen in leerlingen, en het bevorderen van een gemeenschapscultuur van levenslang leren in en rond school.
Berger organiseert zijn ideeën en ervaringen in drie "toolboxen":
1. “A School Culture of Excellence"
Hij beveelt de kracht van cultuur aan door de vraag:" Wat als het normaal zou zijn om je thuis te voelen op school, je werk goed te verzorgen en elkaar te behandelen met respect "(P36) Berger gelooft dat relaties essentieel zijn voor het vormgeven van dit soort cultuur.  Hij stelt dat voorzieningen goed onderhouden moeten worden.
2. "Work of Excellence"
Hij legt uit dat hij veel modellen en voorbeelden gebruikt om creativiteit aan te moedigen.
Hij legt de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit, en de verwachting van meerdere revisies van het werk. Hij contrasteert dit met zijn ervaring als student waar "de norm één ontwerp was; iets anders was een mislukking" (P89) Berger deelt hoe vaak anderen veronderstellen dat hij het werk van begaafde studenten deelt vanwege de kwaliteit. De kwaliteit is echter het resultaat van hard werken en revisies, niet van aangeboren vermogen. Dit weerspiegelt hoe kwaliteit en succes in de echte wereld ook worden bereikt.
Berger bedenkt veel mogelijkheden voor leerlingen om met volwassenen te communiceren en hun werk publiekelijk te tonen. Ze hebben de tijd genomen om het naar beste vermogen te voltooien en ze zijn er trots op. Ze willen dat anderen het zien en waarderen.
Berger dringt er op aan, dat projecten niet als extra activiteiten hoeven te worden gezien. In zijn klaslokaal zijn ze standaard en afgestemd op het curriculum. Projecten worden in de klas afgerond. Berger benadrukt ook dat je leerlingen belangrijk werk moet geven; werk dat een positieve bijdrage levert aan hun dagelijkse leefomgeving.
3. “Teaching of Excellence”
Berger beschrijft de tijdsdruk en frustraties van leerkrachten en hoe startende leerkrachten zonder begeleiding meteen fulltime voor de klas staan en velen het na een paar jaar voor gezien houden. Hij betreurt het toenemende aantal leerkrachten dat zich "geïsoleerd, zelf beschermend en onzeker voelen" (p128) Berger contrasteert de Verenigde Staten met andere landen waar leerkrachten beter worden ondersteund en betere resultaten met studenten worden waargenomen.
Ik vond dit boek, nadat ik op YouTube zag hoe jonge kinderen met positieve opmerkingen een leeftijdsgenootje helpen om een steeds betere vlinder te tekenen. link naar dat filmpje